Fraktur, olecranon

Basfakta

Definition

  • Armbågsfraktur.1
  • Olecranon är det proximala, beniga utskottet på ulna i armbågen.
  • Frakturer i olecranon utgörs av en grupp skador som varierar från enkla odislocerade frakturer till komplexa, dislocerade frakturer i armbågen.
  • Alla olecranonfrakturer är intraartikulära frakturer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.