Fraktur i processus coronoideus ulnae

Basfakta

Definition

  • Processus coronoideus är den främre "läppen" vid incisura trochlearis ulnae.
  • Processus coronoideus är ett triangulärt utskott på olecranons främre yta, som förhindrar att armbågen disloceras bakåt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.