Underarmsfraktur

 • Definition:Klassificeras i förhållande till lokalisationen av frakturen till proximala, mittersta eller distala skaftet.
 • Förekomst:Vanligt förekommande.
 • Symtom:Fall på utsträckt arm eller eventuellt direkt våld mot underarmen.
 • Kliniska fynd:Lokaliserad smärta, ömhet och svullnad på frakturstället. Direkt ömhet och indirekt belastningssmärta.
 • Eventuellt krepitationer. Vanligtvis synlig och palpabel felställning.
 • Diagnostik:Röntgen
 • Behandling:Gipsbehandling. Instabila och dislocerade frakturer opereras som regel.

Basfakta

Definition

 • Fraktur i underarmen.1-2
 • Klassificeras i förhållande till lokalisationen av frakturen till proximala, mittersta eller distala skaftet.
 • Monteggias fraktur:
  • Fraktur i ulna med samtidig luxation av capitulum radii
 • Galeazzis fraktur:
  • Radiusfraktur och luxation av distala radioulnarleden
 • Frakturer i ulna/radius i nära anslutning till handleden och armbågen presenteras för sig:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.