Fraktur i underbenet

 • Definition: Fraktur i underbenet avser frakturer i skaftet (diafysen) av tibia eller fibula. Det kan vara isolerade frakturer i tibia eller fibula, eller frakturer som omfattar båda dessa ben.
 • Förekomst: Frakturer i tibiaskaftet drabbar cirka 16 personer per 100 000 och år enligt det Svenska frakturregistret.
 • Symtom: Underbensfrakturer hos vuxna ses i stort sett bara efter stora trauman, men barn kan få frakturer även efter mindre trauma.
 • Kliniska fynd: Typiska tecken är smärtor, svullnad, oförmåga att belasta benet, vinklad längdaxel, förkortning samt instabilitet.
 • Diagnostik: Röntgen.
 • Behandling: Bland vuxna patienter med fraktur i tibiaskaftet behandlas cirka 90 % kirurgiskt (vanligast märgspikning) medan cirka 10 % behandlas icke-kirurgiskt. Bland barn kan en större andel behandlas icke-kirurgiskt i gips.

Basfakta

Definition

 • Fraktur i underbenet kan vara isolerade frakturer i tibia eller fibula, eller frakturer som omfattar båda dessa ben:1
  • Dock är tibafraktur (med eller utan samtidig fibulafraktur) den vanligaste och viktigaste, behandlingskrävande frakturen i underbenet
 • Definitionsmässigt kan underbensfraktur uppstå i tibas proximala del (tibia kondylfraktur) skaft (diafys) eller distala del (pilonfrakturer) men i denna text avses frakturer i tibiaskaftet.
 • Frakturer kan även uppstå i laterala eller mediala malleolen som också är delar av tibia och fibula (fotledsfrakturer), men dessa räknas inte som underbensfrakturer.
 • Frakturer i tibiaskaftet kan vara tvär-, sned-, spiral- eller komminuta frakturer. Dessutom förekommer stressfrakturer och patologiska frakturer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.