Dupuytrens kontraktur

  • Definition:Dupuytrens sjukdom är ett tillstånd med gradvist ökande fibros i palmarfascian.
  • Förekomst:Framförallt hos män, och ökande förekomst med åldern. I en isländsk population fanns tillståndet (med kontraktur av finger/fingrar) hos 12 % av 70–74-åriga män.
  • Symtom:Börjar vanligen som en smärtfri knuta i handflatan som efter hand leder till strängbildning och senare kontraktur. 
  • Kliniska fynd:Kontrakturer oftast av ring- och lillfinger, men samtliga fingrar kan involveras.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Inga kompletterande undersökningar behövs.
  • Behandling:Aktiv behandling är i första hand nålfasciotomi. Kollagenasinjektion har samma behandlingseffekt som nålfasciotomi, men är dyrare. Vid mycket svåra extensionsdefekter kan öppen kirurgi behövas.

Basfakta

Definition

  • Dupuytrens sjukdom är ett tillstånd med gradvist ökande fibros i palmarfascian. Tillståndet presenterar sig i början som en fast knuta (eller flera knutor) i handflatan proximalt i förhållande till MCP-leden.1 Långsamt progredierar den till en kontraktur av palmaraponeurosen och medför digital flexionsdeformitet (krokfinger).2
  • Tillståndet är uppkallat efter den franske kirurgen Guillaume Dupuytren som beskrev det 1831.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.