Ledbandsskador i fingrarna

Basfakta

Definition

  • Ledbandsskador i fingrarna förekommer vid sidotrauman och genom att ett finger hakar upp sig.1-2
  • I det här dokumentet görs en genomgång av skador på kollateralligamenten till PIP- och MCP-lederna och senplattan (volarplattan).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.