Senskador i fingret

Basfakta

Definition

 • Olika senskador kan uppstå i fingrarna, särskilt efter sårskada. Senruptur utan sårskada är sällsynt,1-3 med undantag för droppfinger.
 • Här beskrivs:
  • Skada på extensorsenan vid DIP-leden, Mallet-finger, droppfinger
  • Senskada i flexor digitorum profundus
  • Proximal extensorsenskada
 • Pulley-ruptur:
  • Ruptur av benfästet till böjsenans senskidor på särskilda platser längs senan

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.