Heberdens knutor

Basfakta

Definition

  • Heberdens knutor är benutväxter vid de distala interfalangeallederna på fingrarna som associeras med artros.
  • Kliniskt uppfattas Heberdens knutor som uttryck för artros i de distala interfalangeallederna (DIP), medan Bouchards knutor betecknas som artros i de proximala interfalangeallederna (PIP).1
  • Tillståndet beskrevs första gången av Sir William Heberden (1710–1801).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.