Triggerfinger

  • Definition:En tenosynovit med svullnad av en av flektorerna till fingrarna eller tummen.
  • Förekomst:Incidensen är rapporterad till 28 fall per 100 000 invånare per år.
  • Symtom:Vid rörelse av fingret kan senan "haka upp sig" i full flektion.
  • Kliniska fynd:Patienten kan inte extendera fingret aktivt men med hjälp av passiv extension glider svullnader från den trånga partiet och låsningen släpper.
  • Diagnostik:Inga tilläggsundersökningar behövs.
  • Behandling:Steroidinjektion rekommenderas som förstaval. Kirurgi är andrahandsval.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.