Triggerfinger

Basfakta

Definition

  • Synonymer är digitus saltans, knäppfinger, tendovaginitis nodosa, stenoserande tenosynovit.1
  • Triggerfinger betecknar en tenosynovit med svullnad av en flexorsena till en av fingrarna eller tummen.2
  • Under rörelser i fingret kan senan "haka upp sig" i full flexion.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.