Tumbasartros

  • Definition:Artros i första karpometakarpalleden, CMC-1. 
  • Förekomst:Cirka 1–2 % har klinisk tumbasartros. Tillståndet är vanligast hos kvinnor >50 år. 
  • Symtom:Smärta i samband med aktivitet och funktionsnedsättning. Vid framskriden sjukdom vilovärk. 
  • Kliniska fynd:Ofta ömhet över tumbasen. Ibland minskad rörlighet. Smärtan kan provoceras av provokationstester.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Röntgen behövs inte rutinmässigt. 
  • Behandling:Beroende på svårighetsgraden. Information (artrosskola), vila och avlastning (med eller utan ortos), arbetsterapi, ergonomisk rådgivning (hjälpmedel), läkemedel och kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.