Bursit, prepatellär

  • Definition:Aseptisk inflammation av någon av bursorna vid knäleden, oftast bursan ovanpå knäleden.
  • Förekomst:Tämligen vanligt tillstånd.
  • Symtom:Symtomen består i prepatellära eller infrapatellära smärtor.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd ses i form av svullnad, smärta, värme och rodnad. 
  • Diagnostik:Status av knäet, eventuellt aspiration och odling för differentialdiagnostik. 
  • Behandling:Behandlingen består av avlastning och eventuellt receptfria smärtstillande/NSAID eller kortisoninjektion. Kirurgisk extirpation av bursan kan övervägas vid utebliven förbättring. Om det rör sig om septisk bursit är antibiotika och eventuellt kirurgisk dränage aktuellt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.