Främre korsbandsskada

Basfakta

Definition

  • Det främre korsbandet är den primära stabiliserande strukturen i knäleden.1
  • Fullständig eller partiell ruptur av ligamentet.
  • Skadan kan vara akut eller kronisk.
  • Skadan kan uppträda isolerat, men det är vanligare med kombinerade skador där det mediala kollateralligamentet, den mediala eller laterala menisken, posteromediala ledkapseln, posterolaterala ledkapseldelen och/eller det bakre korsbandet också är skadade.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.