Främre korsbandsskada

  • Definition:Traumatisk skada av främre korsbandet kan förekomma isolerat eller kombinerat med andra knäskador.
  • Förekomst:Vanligast i åldersgruppen 15–45 år. Klart vanligare bland kvinnor. 70 % av skadorna uppstår vid idrottsaktivitet.
  • Symtom:Akut skada leder till smärta, svullnad, funktionstapp och känsla av instabil knäled.
  • Kliniska fynd:Vid klinisk undersökning ses oftast avsaknad av full flektion samt hyperextension. GEmartros. Stabilitetstester några dagar efter en skada visar en ostabil led.
  • Diagnostik:Aktuella tilläggsundersökningar är MRT och artroskopi.
  • Behandling:Konservativ behandling ensamt kan vara tillräckligt, men hos cirka 50 % av patienterna görs operationen efter en rehabperiod.

Basfakta

Definition

  • Fullständig eller partiell ruptur av ligamentet eventuellt med avulotionsfraktur till följd av en akut decelerationsskada, kraftig hyperextention eller starka rotationskrafter över knäet.1
  • Det främre korsbandet är den primära stabiliserande strukturen i knäleden.2
  • Skadan kan vara akut eller kronisk.
  • Skadan kan uppträda isolerat, men det är vanligare med kombinerade skador där det mediala kollateralligamentet, den mediala eller laterala menisken, posteromediala ledkapseln, posterolaterala ledkapseldelen och/eller det bakre korsbandet också är skadade.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.