Knäledsartros

 • Definition:Knäledsartros innebär degenerativa förändringar i knäleden.
 • Förekomst:Ett vanligt tillstånd, särskilt i högre åldrar.
 • Symtom:Tre vanliga symtom är smärta, stelhet efter inaktivitet och nedsatt funktion. Smärtorna kan vara intermittenta, konstanta och störa nattsömnen.
 • Kliniska fynd:Typiska fynd är krepitationer (ett knastrande ljud som kan höras och kännas i en led med artros), nedsatt rörlighet och en svullen knäled. Nedsatt gångsträcka. 
 • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kiniska fynd. Röntgen är indicerad vid oklar diagnos, behandlingssvikt eller för att utesluta andra mer sällsynta orsaker.
 • Behandling:Beror på graden av besvär och förekomst av faktorer som kan förbättra symtomen: fysisk träning, viktnedgång, avlastning, fysikalisk behandling, läkemedel och kirurgi. Kirurgi är i regel endast indicerad om icke-kirurgisk behandling inte har gett tillräcklig effekt. 

Basfakta

Definition

 • Knäledsartros innebär degenerativa förändringar i knäleden.
 • Andra beteckningar är gonartros samt osteoartrit (osteoarthritis) i engelskspråkig litteratur.
 • Det är först brosket som degenererar, senare utvecklas degeneration av synovia och efter hand skelettet.1-2
 • Man skiljer mellan primär och sekundär artros:
  • Sekundär artros är orsakad av annan skada eller sjukdom som trauma, infektion eller övervikt

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.