Kollateralligamentskada, medial

  • Definition:Medial sidoledbandsskada, kan delas in i olika grader beroende på instabilitet vid valgusbelastning.
  • Förekomst:En mycket vanlig idrottsskada.
  • Symtom:Smärta och känsla av instabilitet i knäet efter ett valgustrauma.
  • Kliniska fynd:Instabilitet över mediala ledspringan kan förekomma. Lokal svullnad och ömhet.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Röntgen behövs inte rutinmässigt. 
  • Behandling:Konservativ behandling med fysioterapi. Kirurgisk behandling vid mer omfattande knäskador. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.