Meniskskada i knäleden

  • Definition:Innebär bristning eller avslitning av den mediala eller laterala menisken till följd av skador eller degenerativa processer.
  • Förekomst:Vanligt vid kontaktidrott och generellt i befolkningen, men många har inga symtom.
  • Symtom:Smärta, stelhet, instabilitet och eventuellt låsning.
  • Fynd:Smärta över ledspringa, svullnad, smärta eller klickande ljud vid rotationsrörelser, eventuellt nedsatt rörlighet
  • Diagnostik:Kliniska tester är osäkra. MR har hög diagnostisk säkerhet men är sällan indicerad. Artroskopi är i regel inte indicerad.
  • Behandling:Meniskskador behandlas konservativt. Vid akuta skador, idrottsskador och låsningar kan artroskopisk kirurgi vara aktuellt. 

Basfakta

Definition

  • Innebär bristning eller avslitning av den mediala eller laterala menisken till följd av skador eller degenerativa processer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.