Patellaluxation

Sammanfattning

 • Definition:Akut, recidiverande eller habituell patellaluxation.
 • Förekomst:Inte ovanligt tillstånd. Akut och recidiverande patellaluxation är vanligast i tonåren och 20-årsåldern.
 • Symtom:Skadan uppstår ofta efter rotation av låggradigt flekterat knä. Patienten beskriver det som att knäskålen gått ur led.
 • Kliniska fynd:Patella förskjutes lateralt, men spontanreponerar sig ofta.
 • Diagnostik:Andra relevanta undersökningar är röntgen och artroskopi.
 • Behandling:Behandlingen är dels konservativ och dels kirurgisk. Det saknas konsensus kring val av behandling.

Basfakta

Definition

 • Akut patellaluxation.1
 • Recidiverande patellaluxation:
  • Återkommande luxationer eller subluxationer vid särskilda belastningar
 • Habituell patellaluxation:
  • Vid alla knäflexioner
 • Medfödd patellaluxation.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.