Interkostal myalgi

  • Definition:Ömhet och smärtor i interkostal muskulatur, som regel sekundärt till generellt ökad muskelspänning och felaktig andningsteknik.
  • Förekomst:Är en vanlig orsak till läkarbesök på grund av misstanke om hjärtsjukdom.
  • Symtom:Ömhet eller stickande smärta i bröstkorgsväggen. Förvärras inte vid fysisk aktivitet.
  • Kliniska fynd:Öm interkostal muskulatur vid palpation. Ofta ökad smärta vid djup inandning.
  • Diagnos:Klinisk undersökning som inkluderar enkel hjärt-lungundersökning för att exkludera alternativa sjukdomar.
  • Behandling:Förklaring av sjukdomsmekanism. Råd om motion och bra andningsteknik.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.