Kostokondrit

  • Definition:Självläkande tillstånd, definierat som inflammation i revbensbrosk eller de kostosternala lederna, vanligtvis på revben 2–5.
  • Förekomst:Vanlig diagnos hos vuxna med akuta bröstsmärtor.
  • Symtom:Ömhet, smärtor i främre bröstkorgsväggen vid rörelse av bröstkorgen, men inte kopplat till pulsökning/fysisk ansträngning.
  • Kliniska fynd:Klinisk diagnos med ömhet över revbensbrosk något lateralt om sternum. Ingen svullnad eller rodnad.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar är inte nödvändiga vid typisk anamnes och klinisk undersökning.
  • Behandling:Information och tillståndet. Eventuellt NSAID under en kortare period.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.