Scheuermanns sjukdom

Basfakta

Definition

  • Kallas också juvenil kyfos.
  • Juvenil osteokondros där tre eller flera ryggkotor har en kilform på 5 grader eller mer.1-2
  • Torakalt ger detta ökad kyfos, medan det lumbalt ger uträtad lordos.
  • Tillståndet kan vara begränsat till några få ryggkotor eller omfatta större delar av ryggraden.
  • Scheuermanns sjukdom uppträder oftast i puberteten mot slutet av tillväxtperioden.
  • Sjukdomen är uppkallad efter den danske röntgenläkaren Holger Werfel Scheuermann, som 1921 var den första att beskriva tillståndet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.