Smärtor i svanskotan

  • Definition:Smärtor i svanskotan eller coccygodyni definieras som smärta i svanskotan eller omkringliggande vävnad.
  • Förekomst:Drabbar oftast kvinnor, 5:1 i förhållande till män.
  • Symtom:Smärtan beskrivs ofta som skärande och förvärras typiskt i sittande ställning, vid byte av ställning, vid defekation, vid samlag och vid annan mekanisk påverkan av os coccygis utifrån och rektalt.
  • Kliniska fynd:Lokal, välavgränsad smärta vid palpation av och vickande på svanskotan.
  • Diagnostik:Som regel inga fynd vid bilddiagnostik, men eventuellt görs röntgen eller MR.
  • Behandling:Behandlingen är först symtomatisk och avvaktande, eventuellt injektioner, fysioterapi, kirurgi.

Basfakta

Definition

  • Smärtor i svanskotan eller coccygodyni definieras som smärta i svanskotan eller omkringliggande vävnad.1
  • Upplevs ofta som en skärande och ihållande smärta i och omkring os coccygis.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.