Spondylos

  • Definition:Ospecifika degenerativa förändringar i ryggraden, framför allt cervikalt och lumbalt.
  • Förekomst:Förekommer hos de flesta över 40-årsåldern.
  • Symtom:Bara få har symtom och de allra flesta är symtomfria.
  • Kliniska fynd:Eventuellt nedsatt rörlighet, men annars inga.
  • Diagnostik:Röntgen bekräftar diagnosen, men är vanligtvis inte indicerad.
  • Behandling:Behövs i regel inte.

Basfakta

Definition

  • Degenerativa förändringar cervikalt eller lumbalt i ryggraden. Det finns ingen exakt definition och vissa källor anger att det är ett samlingsnamn för degenerativa fynd i ryggraden. 
  • Innebär att beniga utväxter (osteofyter) bildas huvudsakligen längs främre och laterala övre sidan på ryggkotorna. Tillståndet involverar inte lederna i ryggraden, men kan påverka dessa.1
  • Tillståndet är vanligtvis symtomfritt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.