Tietzes syndrom

  • Definition:Inflammation med svullnad och ömhet i övergången mellan brosk och ben i kostosternala, sternoklavikulära eller kostokondrala leder, oftast i området för andra eller tredje revbenet.
  • Förekomst:Relativt sällsynt tillstånd. Kan förväxlas med det vanligare tillståndet kostokondrit.
  • Symtom:Smärtor i främre bröstkorgen motsvarande ett eller två revben. Förvärras av mekanisk belastning.
  • Kliniska fynd:Ömhet och svullnad över revbensbrosk eller kostosternal- eller kostokondralled.
  • Diagnostik:Inga tilläggsundersökningar är nödvändiga.
  • Behandling:Tillståndet är självläkande. Eventuellt ges NSAID som smärtlindrande.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.