Trattbröst

Basfakta

Definition

  • Tillståndet kallas även insjunken bröstkorg eller pectus excavatum.
  • Trattbröst är en medfödd defekt i bröstkorgsväggen då flera revben och bröstbenet inte växer som de ska, vilket skapar en fördjupning i den främre bröstkorgsväggen.1
  • Tillståndet konstateras oftast vid födseln och över 90 % av fallen diagnostiseras under det första levnadsåret.
  • I samband med den snabba bentillväxten i de tidiga tonåren förvärras vanligtvis tillståndet och symtomen börjar visa sig:
    • De flesta är dock funktionsmässigt asymtomatiska

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.