Tuberkulös spondylit

  • Definition:Tuberkulös spondylit orsakas av hematogen spridning av M tuberculosis från ett infektionsfokus utanför ryggen. Tilltagande bendestruktion leder till vertebral kollaps och kyfos, eventuellt ryggmärgskompression.
  • Förekomst:Sällsynt i industriländer, men förekommer i utvecklingsländer.
  • Symtom:Tillståndet debuterar vanligtvis med en anamnes på tre till fyra månader på ryggsmärtor som tilltar i intensitet och som i vissa fall är förenade med muskelspasmer eller radikulära smärtor.
  • Kliniska fynd:Neurologiska fynd förekommer hos hälften av patienterna och kan vara nervrotssmärtor, cauda equina-syndrom, förlorad känsel eller pares.
  • Diagnostik:SR är kraftigt förhöjt. Tuberkulintest ofta kraftigt positivt. Eventuellt IGRA. Röntgen, CT och MR kan visualisera förändringarna i ryggraden.

Basfakta

Definition

  • Kallas också Potts sjukdom.
  • Tuberkulös spondylit orsakas av hematogen spridning av M tuberculosis från ett infektionsfokus utanför ryggen.
  • Det föreligger en kombination av osteomyelit och artrit i en eller oftast flera ryggkotor.1
  • Tilltagande bendestruktion leder till vertebral kollaps och kyfos, eventuellt ryggmärgskompression.
  • En kall abscess (en varhärd som varken är inflammerad eller smärtar) kan uppstå om infektionen sprider sig till omkringliggande ligament eller mjukvävnad. Abscesser i lumbalregionen kan vandra ned längs psoasfascian till ljumsken och kan till slut erodera genom huden.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.