Bakteriell artrit

Basfakta

Definition

  • Septisk artrit.
  • Bakteriell infektion i led efter spridning från infekterat sår, ben eller bakteriemi.1
  • Är en akut, oftast monoartikulär artrit.
  • Bristande uppstart av adekvat antibiotikabehandling under loppet av de första 24 till 48 timmarna kan leda till subkondral benförlust och permanent ledskada.2
  • Neonatal septikemi kan ge septisk artrit i många leder, men är i dag väldigt sällsynt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.