Solitär bencysta

Basfakta

Definition

  • En enkel – solitär – bencysta är en godartad vätskefylld förändring som vanligtvis förekommer i metafysen på långa rörben.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.