Benlängdsskillnad – anisomeli

Basfakta

Definition

  • En sann anisomeli föreligger när det är skillnad i den absoluta längden på de två nedre extremiteterna.
  • Funktionell anisomeli föreligger vid bäckensänkning åt en av sidorna trots att den absoluta benlängden är samma.
  • Benlängdsskillnader hos barn är oftast inte statiska utan varierar i takt med att barnet växer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.