Ewings sarkom

Basfakta

Definition

  • Malign, mesenchymal, småcellig tumör, ofta med neuroektodermal differentiering.1
  • Oftast lokaliserad till skelettet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.