Ganglion

  • Definition:Ganglion är en cystisk bildning med visköst, geléaktigt vätskeinnehåll, utgående från en synovialhinna eller från senskida.
  • Förekomst:Ganska vanligt, framförallt hos kvinnor. Vanligast lokalisation på handryggen.
  • Symtom:svullnad/kula i anslutning till en led (ofta handleden) eller senskida och eventuellt obehag i ledens i ytterläge.
  • Kliniska fynd:Cystan är vanligtvis 1–2 cm i diameter, fast och lätt öm vid palpation.
  • Diagnos:Diagnos ställs på typisk klinisk bild. Ultraljud vid osäker diagnos.
  • Behandling:Observation eller aspiration Eventuellt kirurgi, men recidivfrekvensen är hög. Aktiv intervention ger inte bättre prognos än observation.

Basfakta

Definition

  • Ganglion är en cystisk bildning med visköst, geléaktigt vätskeinnehåll, utgående från en synovialhinna eller från senskida.1
  • Vanliga lokalisationer är handleden och vävnaden nära fingerlederna. Lesionerna kan vara unilokulära eller multilokulära.
  • Ett ganglion kan ibland ge obehag eller störa ledfunktionen, vilket motiverar behandling.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.