Kompartmentsyndrom

 • Definition:Kompartmentsyndrom uppstår när ökat tryck i ett kompartment stör cirkulationen och funktionerna hos den fasciaomslutande vävnaden. Kan förekomma på alla ställen i kroppen där det finns ett kompartment, men är vanligast i underbenet.
 • Förekomst:Sällsynt tillstånd, men vid underbensfrakturer föreligger kompartmentsyndrom hos 1–9 %.
 • Symtom:Symtomen kan till en början vara ospecifika. Efterhand tryckkänsla, svullnad och smärta.
 • Kliniska fynd:Ökade smärtor vid passiv sträckning av berörda senor och muskler och nedsatt funktion är fynd som inger stark misstanke om ökat kompartmenttryck. Svullnad och ömhet över ett kompartment.
 • Diagnostik:Kompletterande undersökningar har vanligtvis litet värde. Tryckmätning kan göras.
 • Behandling:Fasciotomi.

Basfakta

Definition

 • Kompartmentsyndrom.
 • Med akut kompartmentsyndrom menas ett tillstånd som uppstår när ökat tryck i ett kompartment stör cirkulationen och funktionerna hos den fasciaomslutande vävnaden.1
 • Ett kompartmentsyndrom kan förekomma på alla ställen på kroppen där det finns ett kompartment. Det inkluderar handen, underarmen, överarmen, nedre extremiteten, buken och sätesområdet.
 • Distalt i nedre extremiteten är den vanligaste lokalisationen.1
 • Kroniskt kompartmentsyndrom på vaden är ett omdiskuterat och relativt ovanlig tillstånd.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.