Osteochondritis dissecans

Basfakta

Definition

  • Osteochondritis dissecans är en beteckning på en osteokondral fraktur. Ett osteokondralt fragment kan finnas in situ, delvis löst eller som en helt lös kropp i leden.
  • Det föreligger lokal nekros av ledbrosk och underliggande ben, vilket kan resultera i fria kroppar (corpora libra).1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.