Osteokondrom

Basfakta

Definition

  • Exostos, osteokartilaginär exostos.
  • Osteokondrom är den vanligaste godartade bentumören och den förekommer oftast solitärt. Det handlar egentligen mer om en utvecklingsförändring än en äkta tumör, men klassas i regel ändå som godartad tumör.
  • Tumörerna hittas ofta av en slump.
  • De flesta är asymtomatiska, men de kan orsaka mekaniska problem beroende på var de sitter och hur stora de är.1-2
  • Det har rapporterats fall där solitära osteokondrom har genomgått malign transformation och utvecklats till ett sekundärt kondrosarkom med nya symtom och tecken på förändring, till exempel tillväxt.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.