Osteokondros

Basfakta

Definition

  • Osteokondros är en samlingsbeteckning för en grupp rubbningar som påverkar patienter med ett omoget skelett.
  • Osteokondros beror på onormal utveckling, skada eller överbelastning av tillväxtplattan och omgivande ossifikationscentrum.1
  • De vanligaste drabbade områdena är höften, knäleden, foten, armbågen och ryggen.

Diagnos

Tillstånd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.