Osteomyelit/Osteit

 • Definition:Infektion i ben (skelettet) orsakad av pyogen organism. 
 • Förekomst:10/100 000 barn/år i Europa. Predisponerande faktorer: låg och hög ålder, kirurgi som involverar ben, diabetes mellitus och immunsuppression.
 • Symtom:Feber, frysningar, påverkat allmäntillstånd och bensmärtor, lokala inflammationssymtom. Barnet vägrar att röra den påverkade extremiteten. Bland vuxna mindre uppenbara symtom och ofta subakuta och kroniska former, vanligen efter ett öppet sår.
 • Kliniska fynd:Lokal ömhet och eventuellt andra inflammationstecken. Ofta nedsatt rörlighet i angränsande led.
 • Diagnostik: CRP, SR och LPK är ofta förhöjda, men inte alltid hos små barn. Mikrobiologi och bilddiagnostik.
 • Behandling: Parenteral antibiotikabehandling på sjukhus.

Basfakta

Definition

 • Osteomyelit eller osteit betyder infektion i ben (skelettet) orsakad av pyogen organism.1-2
 • Olika klassifikationssystem har föreslagits, men mest använt är detta:
  • Akut:
   • Utvecklar sig inom två veckor efter infektion och karakteriseras av inflammatoriska förändringar i benvävnaden
  • Subakut:
   • Inom en till flera månader
  • Kronisk:
   • Efter flera månader och karakteriseras av nekrotisk benvävnad3
 • En annan indelning baserad på spridningssätt:
  • Osteomyelit som följd av lokal spridning
  • Osteomyelit – sekundär till vaskulär svikt (till exempel vid diabetes)
  • Hematogen osteomyelit

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.