Osteopetros

Basfakta

Definition

  • Ett tillstånd med nedsatt benresorption till följd av reducerad osteoklastfunktion som leder till rubbad benmodellering och remodellering.
  • Defekt ben-nybildning medför skelettal skörhet trots ökad benmassa.
  • Tillståndet beskrevs första gången av den tyska radiologen Albers-Schönberg 1904.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.