Överrörlighetssyndrom

Basfakta

Definition

 • Tillståndet karakteriseras av överrörliga leder.1-2
 • Det råder stora skiljaktigheter i litteraturen om detta är ett tillstånd som ger problem.2
 • Överrörlig led innefattar tillstånden:
  • Hypermobilitas articulorum
  • Generaliserat hypermobilitas articulorum
  • Överrörlighetssyndrom – som också kallas godartat ledöverrörlighetssyndrom3-4
 • I kliniska sammanhang kan det vara svårt att skilja mellan dessa olika tillstånd.
 • Även om det finns ett urval av validerade tester/kriterier för att ställa diagnosen saknas internationell konsensus om vilket test som ska användas.5-6

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.