Protesinfektion i ben och leder

Basfakta

Definition

  • Infektion i ben eller leder, där en protes har satts in.
  • Beror på introduktion av bakterier i samband med det kirurgiska ingreppet eller senare hematogen spridning av bakterier.
  • Är ett allvarligt tillstånd eftersom protesen är en bestående ersättning för en förstörd led och avlägsnande av protesen kommer att kunna orsaka stora problem, såsom:
    • Förkortad extremitet
    • Ostabil led, om det inte är möjligt att utföra artrodes

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.