Skelettmetastaser

Basfakta

Sammanfattning

  • Skelettmetastaser är en allvarlig komplikation vid cancer. I detta skede har sjukdomen spridits och är i de flesta fall obotlig.1-3
  • Metastaserna kan uppstå till följd av direkt inväxt, retrograd venöst blodflöde eller hematologisk spridning av tumöremboli.
  • Vid fraktur eller hotande fraktur kan det finnas indikation för operativ stabilisering eller rekonstruktion i palliativt syfte.
  • Operativ behandling tycks inte öka överlevnaden.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.