Synovial kondromatos

Basfakta

Definition

  • Är en benign, monoartikulär proliferation av synovialis i en led, bursa eller senskida med kartilaginös metaplasi (broskbildning).1
  • Stora leder såsom knä (vanligast), höft, armbåge och axel påverkas oftast – men vilken led eller synovialyta som helst kan angripas (till exempel extraartikulära bursor).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.