Växtvärk

Basfakta

Definition

  • Egentligen en uteslutningsdiagnos.
  • Typisk icke-artikulär, intermittent bilateral värk och smärta i underbenen (ibland lår-knä) som uppträder på kvällen och natten hos barn i åldern tre till tolv år och som varar i cirka en halvtimme.1
  • Tillståndet är en vanlig, sannolikt heterogen störning av okänd orsak som inte progredierar till någon allvarlig organisk sjukdom och som med tiden går tillbaka av sig själv.
  • Man har föreslagit att tillståndet bör kallas "recidiverande extremitetssmärtor hos barn".1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.