Villonodulär synovit

Basfakta

Definition

  • Godartat inflammatoriskt tillstånd som leder till proliferation av synovialvävnad i leder, bursa eller senskidor.
  • Villonodulär synovit kan vara av två typer:
    • Diffus typ som involverar hela synovialmembranet
    • Lokal typ som är en nodulär och stjälkartad tumörliknande massa som utgår från en del av ledhinnan. Långsamväxande, godartad, men lokalt invasiv tumör

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.