Skada på akromioklavikularleden

Basfakta

Definition

  • Skada på akromioklavikularleden, AC-leden.
  • AC-leden är ett vanligt ställe för skada hos idrottsutövare och aktiva personer.1
  • AC-leden är involverad i en tiondel av alla skador mot skuldran.

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.