Axelledsartroplastik

Basfakta

Definition

  • En procedur där en konstgjord axelled sätts in.
  • Används vid behandlingen av degenerativa axelledsåkommor (artros och kuffartropatier) och för patienter med komminut axelledsfraktur som inte låter sig osteosyntetiseras. Protesoperationer på grund av reumatoid artrit har med de nya läkemedlen minskat.
  • Axelledsartroplastik utförs primärt för att minska patientens smärtor och i mindre grad för att förbättra axelrörligheten, men resultatet beror i väsentlig grad på patientens ålder, preoperativa tillstånd och orsaken till att protesen satts in.
  • Första publikationen om axelledsartroplastik kom 1970.1

Indikation

Procedur och protestyper

Resultat

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.