Skada på rotatorkuffen

  • Definition:Total eller partiell bristning, ruptur eller svikt i en eller flera av rotatorkuffens senor, förorsakat av trauma eller överbelastning.
  • Förekomst:Incidensdata föreligger inte, men tillståndet är inte ovanligt.
  • Symtom:En skada på rotatorkuffen ger smärta och svårigheter med att elevera eller rotera armen.
  • Kliniska fynd:Atrofi av drabbad muskel, minskad aktiv rörelse, smärtbåge, nedsatt kraft vid isometriskt test.
  • Diagnostik:MRT är den föreslagna undersökningsmetoden.
  • Behandling:Initialt rehab, eventuellt behövs kirurgi i vissa fall.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.