Palliativ behandling av dyspné (andnöd)

Basfakta

Definition

  • Dyspné är en subjektiv upplevelse. Det är en känsla av att inte få luft (andnöd).

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.