Palliativ behandling av kakexi och dehydrering

Basfakta

Definition

  • Kakexi är allvarlig avmagring eller viktnedgång med tydliga tecken på nedbrytning av muskelmassa och fettvävnad.
  • Dehydrering är underskott på kroppsvätska.
  • Primär kakexi, "anorexi-kakexi-syndrom", definieras som kedjan anorexi – ofrivillg viktnedgång – utmattning, och anses ha samband med själva cancersjukdomen.
  • Sekundär kakexi förorsakas däremot av komplikationer till sjukdomen eller dess behandling.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.