Allergiutredning av barn

Basfakta

Definition

  • En allergiutredning är en förutsättning för att kunna ge specifik behandling som allergeneliminering och allergivaccination.
  • Det finns ingen nedre åldersgräns för när allergiska reaktioner debuterar.
  • Påvisande av specifikt immunglobulin E (IgE) mot allergener dokumenterar sensibilisering, men inte klinisk allergi.
  • Även icke-IgE medierade reaktioner är vanliga.
  • Utredningen omfattar vanligtvis anamnes, och vid behov mätning av specifikt IgE i serum, pricktest, eventuella specialtester, eventuella provokationsundersökningar (se praktisk allergidiagnostik).

Allergiutredning

Praktisk allergidiagnostik

Miljödiagnostik

När remittera

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.