Allergiutredning av barn

Basfakta

Definition

  • En allergiutredning är en förutsättning för att kunna ge specifik behandling som allergeneliminering och allergivaccination.
  • Sensibilisering:
    • Påvisande av specifikt immunglobulin E (IgE) mot allergener dokumenterar sensibilisering, men inte klinisk allergi.
  • Även icke-IgE medierade reaktioner är vanliga.

Allergiutredning

Praktisk allergidiagnostik

Miljödiagnostik

När remittera

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.