Andningssvårigheter hos nyfödda

Basfakta

Definition

  • Andningssvårigheter hos spädbarn visar sig som apné, cyanos, grymtande andning, inspiratorisk stridor, nasala vibrationer, dålig aptit och takypné (mer än 60 andetag per minut).1
  • Interkostala, subkostala eller suprakostala indragningar kan också märkas.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.