Andningssvårigheter/väsande andning hos barn

Basfakta

Definition

  • Väsande eller pipande andning uppträder i en förlängd utandningsfas som följd av att luften passerar snabbt genom förträngda luftvägar.1
  • Barns andning får oftare väsljud än vuxnas eftersom luftvägarna är trängre från början, vilket kan leda till större luftmotstånd.
  • De flesta fall av återkommande väsljud hos spädbarn och barn beror på astma, men andra orsaker bör också utvärderas.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.