Anemi hos barn

Förekomst

  • De vanligaste typerna i Norden är järnbristanemi och infektionsanemi.
  • Järnbristanemi är vanligast i åldern 6 månader–2 år, men ökar även bland menstruerande tonårsflickor.
  • I USA beräknas ungefär 6–15% av alla barn ha anemi vid någon tidpunkt under barndomen:1,3
    • Högst prevalens sågs i åldern 6–17 månader (cirka 18–19 %)

Diagnostisk tankegång

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.